بازیافت اسلحه

 آیا می دانید که چاقو واسلحه  هم بازیافت می شود ؟

در اجرای فرمان مقامات کشور انگلیس از چاقوها واسلحه هایی که توسط مقامات  امنیتی ، از افراد شرور توقیف شده بود  بازیافت بعمل آمد و برای ساخت بناهای ویژه در رقابت های المپیک 2012 به کار برده شد.

جالب است بدانید آهن و فولاد بکار رفته دربیش از 52 تن انواع سلاح و چاقوهای توقیف شده از افراد شرور توسظ کارشناسان انگلیسی بازیافت شد . تا هم از مصرف  بی رویه ی انرژی وبودجه ساخت وساز جلوگیری شود و هم بعنوان یک  جنبه نمادین  قرار گیرد .

این اقدام که  از نظر معنوی  به عنوان  حمایت از پروژه صلح  نامگذاری شد مورد توجه تمام کارشناسان قرار گرفت .

منبع : ایستگاه سربازی SoldiersStation |بازیافت اسلحه
برچسب ها : بازیافت ,افراد شرور ,بازیافت اسلحه